(Kandidaat)leden zijn verplicht werkzaamheden aan of op het havencomplex te verrichten.
Er is een werkplichtcoördinator, die in overleg met de havenmeester de te verrichten werkzaamheden vaststelt.

Onder werkplicht wordt verstaan het verrichten van onderhoud-werkzaamheden aan of op het havencomplex van de vereniging, evenals bestuurswerkzaamheden, administratieve werkzaamheden en schoonmaak-werkzaamheden.

Werkplichtig zijn kandidaat-leden en leden van de vereniging.
Donateurs zijn vrijgesteld van werkplicht.

Een (kandidaat)lid heeft aan zijn/haar werkplicht voldaan als hij/zij gedurende minimaal 8 uren per jaar werkzaamheden heeft verricht. De werkplichtcoördinator houdt daartoe een urenregistratie bij.

Onder bepaalde voorwaarden wordt hellingen ook tot het voldoen van de werkplicht gerekend. Men moet dan wel gedurende 2 dagen per jaar in een hellingploeg werkzaam zijn geweest. De havenmeester bepaalt of dit het geval is.

Indien een (kandidaat)lid niet aan zijn werkplicht heeft voldaan, is hij/zij verplicht een werkplichtbijdrage in geld te voldoen.