Inleveren vòòr 1 september! Formulieren na 1 september worden niet meer in behandeling genomen.

Gegevens bijboot (indien van toepassing)

– Toewijzing geschiedt op basis van geschiktheid. Wie het langst er ligt, komt als eerste
in aanmerking.
– Aanvraag is geen garantie voor honorering. Geen recht op een vaste plek.
– Aanvragen van leden die niet aan alle verplichtingen hebben voldaan, worden niet in
behandeling genomen.
– Niet op komen dagen? Toch betalen!