Klein Chemisch Afval (KCA) of Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
is huishoudelijk afval waar chemische stoffen inzitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu.
Het afval bevat bijvoorbeeld lood, kwik, cadmium, chroom of organische oplosmiddelen.
Deze stoffen verontreinigen reststoffen (slakken en rookgas reinigingsresidu) bij verbranding waardoor die moeilijker nuttig kunnen worden toegepast.
Ook veroorzaken ze bij verbranding luchtvervuiling en bij storting vervuilen ze het grondwater.
KGA wordt in Nederland gescheiden ingezameld omdat het apart moet worden verwerkt.
Ook bij H79 is er een mogelijkheid om KGA te verzamelen.
Dit is alleen bestemd voor KGA die vrij komt bij onderhoud aan je boot. Neem geen KGA mee van huis maar bied deze zelf aan bij jouw afval verzamelpunt in je eigen gemeente.
Gooi KGA niet in de grijze vuilnisbakken in de loods. Deze vuilnisbakken zijn alleen bestemd voor bedrijfsafval.

Het KGA van H79 wordt aangemeld bij een hiervoor gecertificeerd bedrijf (SITA) en wordt afzonderlijk opgehaald.

Afvalstoffenlijst
Alleen de volgende producten mogen bij het H79 KGA verzamelpunt aangeboden worden in de daarvoor bestemde verpakkingsmiddelen.

Batterijen
Accu’s
Olieafval
Spuitbussen
Lijmen en Kitten
Vetten
Brandstofafval
Rest Verf