De AMSTERDAMSE WATERSPORTVERENIGING H 79 is een vereniging van ca. 100 leden en donateurs. Zij is opgericht in 1979 op een terrein waar het voormalig watersportbedrijf Hollandia was gevestigd. Aangezien de naam Hollandia voor vele doeleinden wordt gebruikt, is de naam van de vereniging afgekort met als toevoeging het jaar van oprichting: H 79
In de loop der jaren is door de leden veel werk verzet om het complex op te knappen. Zo is in 1994 een nieuwe grote loods gebouwd en is het havengedeelte stukje bij beetje voorzien van nieuwe afmeerpalen, steigers en beschoeiingen. Daar waar nodig zijn professionele waterbouwbedrijven ingehuurd, die geheel uit eigen middelen zijn betaald.
Het resultaat mag er zijn. Het goed onderhouden havencomplex bevat 65 ligplaatsen en een aparte jollensteiger.
De haven staat onder permanent toezicht van de havenmeester, die op het terrein woont.
De vereniging is gevestigd aan het Tjotterspad 11

Het Nieuwe Meer

Het Nieuwe Meer is ouder dan we denken.
Op een middeleeuwse kaart uit 1343 komt al de aanduiding Het Nijwe Meer voor.
Ontstaan uit de vervening van dit gebied. Over de “ontginning” van Amstelland, zoals dit gebied heette, is nog weinig bekend. Waarschijnlijk hebben de 1e bewoners van Sloten, dat veel ouder is dan Amsterdam (Sloten is gesticht in 1063!) slootjes gegraven om het grondwaterpeil omlaag te brengen en zo het laagveen “in te klinken”.
Het was in die tijd een beproefde methode om land te ontginnen. Het Nieuwe Meer was toen wel veel kleiner, zo’n 65 hectare slechts. Het was waarschijnlijk een uitloper van de toen nog niet ingepolderde Haarlemmermeer.
In de jaren 1952-1958 werd het vergroot tot 125 hectare. Deels als grondwinning voor ophoging van de bouwterreinen voor de stadsuitbreidingen in Nieuw-West, deels als uitbreiding voor het watersportgebied.
Voor de uitbreiding werd een gedeelte van het Jaagpad naar Sloten doorgraven en werd de Riekerpolder bij het Nieuwe Meer betrokken.
De aan het Jaagpad staande Riekermolen uit 1636 werd afgebroken en in 1961 herbouwd aan de oevers van de Amstel niet ver van de uitspanning Het Kalfje aan de Kalfjeslaan